Vragen en antwoorden in onze online community van het Platform Vakmanschap

Het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals is een plek voor professionals die met en voor kinderen, jongeren en ouders werken om samen te leren, praktijkkennis en –ervaring uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Loop je ergens tegenaan in je werk en wil je weten hoe andere professionals dat aanpakken? Of wil je weten wat anderen van jouw ideeën of aanpak vinden? Een greep uit de vragen die de afgelopen periode besproken zijn.

Via het Platform leren we van en met elkaar door interessante vragen aan elkaar te stellen en kennis en ervaring uit te wisselen op specifieke thema’s in de groepen. Deskundigen kijken mee, beantwoorden vragen en vullen aan met hun kennis vanuit andere sectoren. 

De volgende vragen zijn onlangs gesteld:

'Ik zou je willen vragen om je good-practice in de samenwerking tussen onderwijs en zorg te delen! Wat heeft geholpen om samen tot een positieve uitkomst te komen?'

Een van de antwoorden: 'Ik heb het nodig om een school echt neutraal te laten zijn wanneer een kind geen (of slecht) contact heeft met een ouder.
Soms merk ik dan dat het gesprek het beste gaat als ik ook contact leg met het bestuur.
Wanneer ze beide aan tafel zitten ontstaat er rust en visie om het onderwerp te bespreken en daarmee naast het kind te staan.'

Bekijk de vraag, de andere waardevolle antwoorden en praat mee!

Warme overdracht

'Welke tips heb jij voor een warme overdracht? Bijv van kinderopvang naar school, van de ene hulpverlener naar de andere hulpverlener of van de ene afdeling in het ziekenhuis naar een andere afdeling in het ziekenhuis?'

Een van de antwoorden: 'Er is een overdrachtsdocument van voorschool/kinderopvang naar school. Dat wordt momenteel ge-update.
Belangrijk is dat de overdracht tijdig plaatsvindt en ouders hierin goed worden meegenomen. Meer info kan o.a. OCO je wellicht geven: https://www.onderwijsconsument.nl/de-overstap-van-voorschool-naar-basisschool/'

Bekijk de vraag en de antwoorden en praat mee!

Voorbeelden

'Heb jij een voorbeeld van een goed lopende PO/VO overdracht als inspiratie voor onze samenwerkingsverbanden PO en VO?' 

Bekijk de vraag en de antwoorden en praat mee!

Registreren

Registreer je nu en neem deel aan de online community.