Verslagen dialogen

Hoe draagt een betere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd de ontwikkelkansen van alle kinderen vergroten? Tijdens de dialoogavonden beantwoorden we deze vraag door te kijken door de ogen van ouders, professionals en natuurlijk de kinderen zelf. Elke dialoogavond gaan we met elkaar in gesprek om elkaar te inspireren, kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Dialoogavonden terugkijken of bijwonen?

Nieuwsgierig geworden? Op deze pagina hebben we alle dialoogavonden voor je op een rij gezet. Zo kun je ze gemakkelijk terugkijken of delen binnen je eigen netwerk. Zelf een dialoogavond live of online bijwonen? Houd de agenda in de gaten! 

 

09 juli 2024 Nieuw
Dialoogavond #15 - Veerkracht in het pedagogisch ecosysteem

Op de vijftiende Met Andere Ogen Dialoogavond in Pakhuis de Zwijger stond een pittig onderwerp op het programma: morele verwonding (of in het Engels: moral injury). Maar ook: hoe stimuleren we voldoende veerkracht bij de mensen die onderdeel uitmaken van onze pedagogische ecosystemen om morele verwonding te boven te komen?

> Lees meer..
23 april 2024
Richard Stuivenberg

De veertiende dialoogavond van Met Andere Ogen op 18 april 2024 in Pakhuis de Zwijger zou eigenlijk niet nodig moeten zijn geweest, constateerden de deelnemers in de loop van het gesprek. Want wat is er vanzelfsprekender dan mensgericht werken? Is er iemand die niet mensgericht wil werken in het domein waarin alles draait om werken met mensen? Hoe kunnen we dan terug naar iets dat zo vanzelfsprekend is? Blijkbaar is er ergens iets misgegaan en zijn we 'in de vaart der volkeren' het zicht op de menselijkheid verloren. Zo ervaren we het in ieder geval vaak: we persen elkaar in afvinklijstjes, scores, targets, wetten en regels, maar waar is in al die meet- en regeldrift de mens?

> Lees meer..
22 juni 2023
Met Andere Ogen

Tijdens de dertiende dialoogavond van Met Andere Ogen gingen we in gesprek over het bouwen aan een inclusieve voedingsbodem. Een dialoog over een cultuur waarin iedereen kan meedoen ondanks een (nog) niet passend systeem…

> Lees meer..
28 maart 2023
Richard Stuivenberg

Tijdens de twaalfde dialoogavond van Met Andere Ogen gingen we in gesprek over het bouwen aan een pedagogische basis. Er werd afgetrapt met een presentatie van een dialooginstrument om vervolgens in 3 tafelrondes in gesprek te gaan met jongeren, ouders, professionals, praktijken, wetenschap en beleid.

> Lees meer..
25 oktober 2022
Met Andere Ogen

We zien het de laatste tijd steeds vaker in het nieuws: het mentale welzijn van jongeren staat flink onder druk. Wat is ervoor nodig om kinderen en jongeren – thuis, in de klas én in de samenleving – tot bloei te laten komen? Tijdens de elfde dialoogavond gingen we met elkaar in gesprek over hoe gezinnen, professionals en beleidsmakers samen de mentale vooruitgang van jongeren kunnen vergroten.

> Lees meer..
23 juni 2022
Met Andere Ogen

Iedere jongere heeft recht op leren en onderwijs om zijn eigen potentieel te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Ondanks alle inspanningen zijn er nog te veel jongeren die vastlopen in het onderwijs en daardoor niet meer naar school gaan. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 120 initiatieven die aan deze jongeren een plek bieden wanneer het reguliere of passend onderwijs hier niet in slaagt. Een aantal van hen hebben zich verenigd in het Initiatieven Collectief, samen met Movisie en Gedragswerk. Wat kunnen we leren van het Initiatieven Collectief om onderwijs en jeugdhulp te verbeteren?

> Lees meer..
09 juni 2022
Met Andere Ogen

In de dialogen tot nu toe keken we al naar de ontwikkelkansen voor kinderen door de ogen verschillende groepen uit het ecosysteem, zoals ouders, professionals en bestuurders. In deze negende editie staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Met ouders en initiatiefnemers van zogeheten onderwijszorgarrangementen gingen we in gesprek over het creëren van zo’n ontwikkelingsplek voor hun kinderen, waar zorg en onderwijs worden gecombineerd. Welke weg hebben ze afgelegd? Wat hebben deze initiatieven voor hen én de kinderen betekend? Wat hebben ouders en initiatiefnemers geleerd? En welke lessen kunnen de ministeries en andere spelers in het ecosysteem hieruit trekken?

> Lees meer..
04 november 2021
Met Andere Ogen

De eerste fase van Met Andere Ogen zit erop. De resultaten van ruim twee jaar kennismaken brainstormen, onderzoeken, ontwikkelen, verzamelen, uitwisselen en doen zijn gebundeld in een rijk gevulde Eindterm waar het ecosysteem rond de jeugd zijn voordeel mee kan doen. Op de afsluitende dialoogsessie op woensdag 27 oktober in Pakhuis de Zwijger blikten de partners van Met Andere Ogen terug op het proces, en werden alvast wat piketpaaltjes geslagen voor de toekomst.

> Lees meer..
14 oktober 2021
Met Andere Ogen

In de zevende dialoogsessie Met Andere Ogen op 13 oktober 2021 in en vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam keken we door de ogen van ‘hoogbegaafden’. De term riep meteen al weerstand op: ‘hoogbegaafd’ klinkt toch een beetje als: ‘ik ben beter dan een ander’. De ‘hoogbegaafden’ aan tafel voelden zich dan ook ongemakkelijk met hun label

> Lees meer..
07 juli 2021
Met Andere Ogen

Hoe kunnen de Inspiratieregio’s ons inspireren om met andere ogen te kijken naar de verbetering van ontwikkelkansen voor ieder kind? Wat doen ze anders dan anders? En wat kunnen we daarvan leren? Deze vragen stonden centraal op de zesde Dialoogsessie Met Andere Ogen op dinsdag 29 juni 2021 vanuit Pakhuis de Zwijger. Moderator Natasja van den Berg, directeur-bestuurder Astrid Ottenheym van Samenwerkingsverband PPO-NK en Expert Jeugdstelsel Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut waren met ons getuige van zeven gepassioneerde pitches, en voorzagen deze van vragen en commentaar.

> Lees meer..
23 juni 2021
Met Andere Ogen

Stop met praten over ouderbetrokkenheid, en beschouw ouders in alles fases van het proces als gelijkwaardige gesprekspartners. Dat was de belangrijkste boodschap van de vijfde dialoogavond Met Andere Ogen op donderdag 17 juni 2021. Gespreksleider Natasja van den Berg en ‘tafeldame’ Carry Roozemond ontvingen een keur aan gasten die ons hielpen kijken door de ogen van ouders.

> Lees meer..
18 maart 2021
Met Andere Ogen

In de week voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 t/m 17 maart 2021 vond de vierde dialoogsessie Met Andere Ogen plaats. Dit keer keken we door de ogen van de stuurgroep van MAO, en waren de onderwijswoordvoerders van D66, GroenLinks en PvdA te gast om te vertellen over hún visie op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

> Lees meer..
03 februari 2021
Met Andere Ogen

Wat zien bestuurders als ze kijken naar de wereld van het kind? In dialoogavond #3 gingen moderator Natasja van den Berg en ‘tafeldame’ Astrid Ottenheym in gesprek met bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers over de kunst van het anders besturen.

> Lees meer..
01 december 2020
Met Andere Ogen

‘Interprofessioneel samenwerken’, wat is dat en waarom is het nodig? Daarover ging het in tweede dialoogmiddag Met Andere Ogen op maandag 30 november jl. live vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Dit keer konden we meekijken door de ogen van professionals.

> Lees meer..
12 november 2020
Met Andere Ogen

De eerste online dialoogavond van Met Andere Ogen, live vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, vond plaats op maandagavond 9 november jl. Met sprekers in de zaal én via Zoom kwam er een levendige uitwisseling op gang over de noodzaak tot verandering in onderwijs en zorg. Inspiratiebron van de avond was de korte film over het meisje India dat vastbesloten is alles uit zichzelf te halen wat ze in zich heeft.

> Lees meer..