Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Met Andere Ogen is continu in ontwikkeling. Op de website verschijnen regelmatig nieuwe artikelen, inspirerende interviews en handige tools, en houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsupdate en ontvang elke twee weken een melding in je e-mail met het laatste nieuws.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

10 april 2024 Nieuw

‘We zijn echt weer een stukje nader tot elkaar gekomen,’ zegt Sjon de Waal, directeur-bestuurder van Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. VO. Samen met Marieke Richters, projectleider Jeugd van de gemeente Breda, en wethouder Arjen van Drunen, blikt hij terug op de Regionale Doen-Dag van vrijdag 8 maart 2024 in Het Turfschip in Etten-Leur. 'We zijn bezig met een grote, complexe transitie en je merkt goed dat iedereen daar steeds beter bij betrokken raakt, eraan mee wil doen en ervaringen wil delen.' Blik ook terug en download het sfeerverslag en het verslag van de werksessies.

> Lees meer..
09 april 2024 Nieuw

In een wereld waarin empathie, respect en ondersteuning essentieel zijn, staat mensgericht werken centraal. Het betekent het begrijpen van individuele behoeften en het creëren van een positieve, inclusieve omgeving. Hierover gaan we in gesprek tijdens onze 14e Dialoogavond op 18 april. Een van de sprekers is Ilse Raasing, directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Waterland. 'Het zit in het DNA van de kinderopvang om mensgericht te werken.'

> Lees meer..
08 april 2024 Nieuw

De afgelopen periode heeft het ministerie van OCW samen met verschillende veldpartijen hard gewerkt aan de totstandkoming van het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen’. Het voornemen was om het wetsvoorstel per 1 augustus 2024 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel is eind 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Deze zal het wetsvoorstel later deze maand behandelen. Hierna moet de Eerste Kamer nog ruimte hebben voor behandeling. Hierdoor is inwerkingtreding per 1 augustus 2024 niet meer haalbaar. Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met de inhoud van het wetsvoorstel, zal de inwerkingtreding van het wetsvoorstel gedifferentieerd worden.

> Lees meer..
07 april 2024 Nieuw

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan aan voor deze online intervisiebijeenkomst!

> Lees meer..
06 april 2024 Nieuw

In 2021 was de wensdroom van WEL in ontwikkeling om jeugdigen zonder schoolinschrijving naar meer ontwikkeling te brengen. Het project staat inmiddels op de helft van haar levensduur. Van de afgesproken 4 jaar zijn er inmiddels 2 jaar verstreken. En net als na het eerste projectjaar is ook nu een leerrapportage geschreven op basis van alle verhalen en ervaringen van betrokkenen.

> Lees meer..
05 april 2024 Nieuw

Voor de vijfde keer presenteert het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland (gecombineerde metingen 2017-2023). Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium vanaf 2017 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

> Lees meer..
05 april 2024 Nieuw

Het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals is een plek voor professionals die met en voor kinderen, jongeren en ouders werken om samen te leren, praktijkkennis en –ervaring uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Loop je ergens tegenaan in je werk en wil je weten hoe andere professionals dat aanpakken? Of wil je weten wat anderen van jouw ideeën of aanpak vinden? Een greep uit de vragen die de afgelopen periode besproken zijn.

> Lees meer..
03 april 2024 Nieuw

Op 2 april is de deskundigencommissie voor de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 gestart. Deze externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke afspraak uit de Hervormingsagenda.

> Lees meer..
26 maart 2024

Als je kinderleven een dossier is, wat betekent dit dan voor je ontwikkeling? En hoe kijk je daar als volwassene op terug? Psycholoog Henk Fibbe besloot met leerkracht Wilfred Woutersen de kinderen die zij in de jaren negentig begeleidden op de Pionier, de school van het Paedologisch Instituut (PI) in Duivendrecht, op te sporen en te interviewen over deze vragen. Fibbe, die met zijn jeugdzorgorganisatie Fibbe lid is van Met Andere Ogen, bundelde deze verhalen met hulp van Woutersen in De Klas van Meester Wilfred. ‘Dit boek oordeelt niet. Maar je kunt van alle aangrijpende verhalen wel iets leren.’

> Lees meer..
25 maart 2024

Wat zou er gebeuren als we erkennen dat menselijke interactie complex is en dat onze diversiteit juist een waardevolle toevoeging is aan ons samenspel? Als we ons menszijn weer volledig omarmen? ‘Dan wordt het zichtbaar waar beweging en veerkracht mogelijk is’, zegt adviseur en onderzoeker Astrid Ottenheym-Vliegen. Op 18 april neemt zij tijdens de dialoogavond in Pakhuis De Zwijger plaats aan tafel en deelt zij haar waardevolle perspectief over meervoudig perspectiefnemen en de kracht van een elkaar versterkend pedagogisch ecosysteem.

> Lees meer..