Agenda

Locatie
NDC de Hommel
Datum
wo 19 jun | 13:00 - 16:30 uur
Organisatie
KNSA, NJi, Steunpunt Passend Onderwijs, Ingrado, Twentse Belofte
Fysiek op locatie

Bijeenkomst

Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

Het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) organiseert een nieuwe bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is om hiermee aan de slag te gaan. Het centrale thema is Common Ground: wat is onze gedeelde kennisbasis?

Datum
do 20 jun | 13:30 - 15:00 uur
Organisatie
VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn, Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en de regio’s.
Livecast

Webinar 3

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel Noord

Met focus op het kinderen van 12-

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk?

Datum
wo 26 jun | 13:30 - 15:00 uur
Organisatie
VNG, Met Andere Ogen, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), IederIn, Netwerk LPO, Sectorraad swv vo en de regio’s.
Livecast

Webinar 4

Versterken van de pedagogische basis | Landsdeel West

Met focus op de jongeren van 12+

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door gezin, vrienden, buren, vanuit de kinderopvang en het onderwijs en via wijk- en sportactiviteiten. Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten wij de pedagogische basis versterken. Hoe doe je dat in de praktijk? 

Locatie
Pakhuis de Zwijger
Datum
wo 26 jun | 19:30 - 21:30 uur
Organisatie
Met Andere Ogen
Fysiek op locatie
Livecast

Dialoogavond #15

Veerkracht in het pedagogisch ecosysteem

Hoe maken we van onze eigen opdracht elkaars opdracht in onderwijs, zorg, jeugdhulp, kinderopvang en beleid?

Voor een sterke pedagogische basis is samenwerking essentieel. Sinds een aantal jaren weten onderwijs, zorg, jeugdhulp, kinderopvang en ouders elkaar gelukkig steeds beter te vinden. Op allerlei niveaus wordt er hard gewerkt aan ontschotting en de interprofessionele en inclusieve samenwerking gaat steeds beter.

Datum
ma 23 sep | 14:30 - 16:00 uur
Organisatie
Met Andere Ogen | NJi
Livecast

Intervisiebijeenkomst

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Meld je dan aan voor deze online intervisiebijeenkomst! 

Locatie
Seat2meet
Datum
do 26 sep | 09:30 - 13:00 uur
Organisatie
Steunpunt Passend Onderwijs | Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Fysiek op locatie

Themabijeenkomst

Samen interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs

Op 26 september van 9.30 uur tot 13.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een bijeenkomst over ‘Samen interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs’. Deze bijeenkomst bouwt voort op eerdere bijeenkomsten, zoals de februaribijeenkomst van het Steunpunt en onze Najaarsbijeenkomst in 2023. Tijdens de vervolgsessie in september verkennen we samen verder hoe interprofessioneel Samen Opleiden en werken kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.