Word lid van Met Andere Ogen

Wil je als onderdeel van ons netwerk meedenken en meedoen met onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten? Wil je van anderen leren, kennis uitwisselen en anderen inspireren? En wil je actief bijdragen om de samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugd en kinderopvang te versterken? Meld je dan aan als lid van Met Andere Ogen. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent en hoe je je kunt aanmelden.


Wie zijn de leden van Met Andere Ogen?

 • De leden van Met Andere Ogen vormen samen een inclusief netwerk van:
 • Uitvoerende professionals uit onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang; Professionals met zowel een uitvoerende rol in de praktijk als een adviserende rol bij beleidsontwerp;
 • Bestuurders, beleidsmakers, directieleden, project- en programmaleiders en adviseurs;
 • Ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigende instanties en belangenorganisaties van ouders en jeugdigen, en ouders en jongeren zelf.


Lid van Met Andere Ogen: wat betekent dit voor jou?

 • Je komt in contact met gelijkgestemden, waardoor je je gesteund kan voelen in de beweging in jouw regio;
 • Je kan kennis uitwisselen, anderen inspireren en inspiratie opdoen bij anderen;
 • Je krijgt goede voorbeelden en concrete handvatten waarmee je de samenwerking in jouw regio kunt versterken;
 • Je wordt gefaciliteerd door een regiebureau dat in verbinding staat met landelijke organisaties, programma’s, initiatieven en raden, waardoor we elkaar kunnen versterken in de lokale en regionale samenwerking;
 • Je kan deelnemen aan activiteiten, zoals dialoogavonden, de landelijke Doen-Dag en intervisiebijeenkomsten, waar je kunt leren, inspireren en uitwisselen;
 • Je krijgt de mogelijkheid om jouw verhaal te vertellen met behulp van een schrijver, vormgever en tekenaar, én een breed podium om dit te delen;
 • Je hebt via de netwerktafel een nauwe verbinding met de onderwijszorgtafel, waardoor het mogelijk is om knelpunten te agenderen, om daarmee beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen.  


Wat is het verschil tussen Met Andere Ogen en belangrijke kernpartners?

Met Andere Ogen werkt nauw samen met twee kernpartners: het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Steunpunt Passend Onderwijs. Het netwerk Met Andere Ogen wil lokaal en regionaal goede voorbeelden delen, elkaar ontmoeten en inspireren en samen oplossingen vinden. Het NJi is het instituut dat kennis ontwikkelt en verzamelt, en die kennis voor een breed publiek beschikbaar maakt. Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bij het realiseren van passend onderwijs. Het Steunpunt is een expertisepunt en heeft een informatiekanaal waarop het actualiteiten deelt en waar je terecht kunt met vragen met betrekking tot wet- en regelgeving.


Zes manieren waarop jij actief kunt deelnemen aan het netwerk

 1. Stel je vraag: Met Andere Ogen helpt je graag verder en denkt met je mee
 2. Ontmoet elkaar: Kom met elkaar in contact door deel te nemen aan activiteiten en wissel kennis en ervaringen uit;
 3. Praat mee: Leer van en met elkaar in onze online community en wissel kennis en ervaring met deskundigen;
 4. Leer van anderen: Maak gebruik van praktische instrumenten, inspirerende voorbeelden en waardevolle kennis uit praktijk, beleid en wetenschap;
 5. Agendeer knelpunten: Breng vraagstukken uit jouw praktijk via het netwerk in op de juiste plek;
 6. Inspireer anderen: Deel je behaalde successen en geleerde lessen op de website om anderen te inspireren en promoot je events in onze agenda.


Lid worden?

Lever jij een bijdrage aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en wil je de samenwerking in jouw regio versterken? Dan nodigen we je graag uit om lid te worden. Iedereen die zich aan wil sluiten, kan zich aanmelden als individueel lid. Maak je deel uit van een organisatie, project, programma of initiatief? Om ervoor te zorgen dat je samen met jouw samenwerkingspartners kunt werken aan het versterken van die samenwerking, adviseren wij om je samen aan te sluiten bij het netwerk van Met Andere Ogen.

 


 

Op de hoogte blijven?

Heb je je aangemeld als lid en wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het MAO-netwerk? Meld je dan ook aan voor onze nieuwsupdate. Vul bovenaan de nieuwspagina je mailadres in en je ontvangt onze nieuwsupdate maandelijks in je mail.