Verslag: waardevolle inzichten uit de intervisiebijeenkomst 18 maart

De online-intervisiebijeenkomst van Met Andere Ogen en NJi op 18 maart stond in het teken van de casus: hoe kan ik in een samenwerking met meerdere partijen tot een gedeelde visie te komen? Hoe krijg ik alle lagen daarin mee? De casus werd ingebracht door een van de deelnemers. Aan de hand hiervan stonden zij stil bij hun eigen manier van werken en kregen zij inzicht in hun handelen.

Concrete handvatten 

Degene die de casus inbracht, kreeg concrete handvatten voor het vraagstuk: 

  • De vraag is nu verbinden zonder oordeel. Bij ons wordt gewerkt vanuit de kansencirkel. Dit helpt om versterkend te kijken. 
  • Het met elkaar tot een visie komen kan ook betekenen dat jij iets te bewegen hebt. Wat heb jij te doen in deze verandering?
  • Reflecteer op hoe je zelf het meest effectief kunt zijn. Wie kunnen complementair op jou acteren om een volgende slag te maken? Kijk bijvoorbeeld eens naar de rollen in regieneming.
  • Teruggaan naar de bedoeling, wat was eerder de urgentie en wat wilden we verbeteren?

 

Waardevolle reacties

De bijeenkomst werd als zeer waardevol ervaren. Een greep uit de reacties:

‘Ik vond het best spannend van tevoren, maar deze online vorm van de intervisie werkt heel goed; en het is enorm waardevol om met andere professionals met verschillende achtergronden intervisie te volgen.’

‘Ik heb ontdekt dat samenwerking in een complex veld waar botsende belangen spelen, niet vanzelfsprekend is. Dit vraagt vaardigheden en kennis. Dit betekent ook dat je kritisch naar jouw eigen rol moet kijken.’

‘Ik heb ontdekt dat het belangrijk is te checken of je elkaars taal nog spreekt, en dat je zelf invloed hebt op het 'probleem'. Ik neem de tools mee in gesprekken met onze externe organisaties.’ 

Ook deelnemen aan een intervisiebijeenkomst?

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega-beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Geef je dan op voor één van de volgende online-intervisiebijeenkomsten en denk na over een intervisievraagstuk!

Donderdag 23 mei 9.00-10.30 uur
Maandag 23 september 14.30-16.00 uur