‘Sneller de juiste hulp dankzij bovenregionale samenwerking’

In augustus 2023 startte op VSO Heuvelrug College in Zeist en SO Rafael Utrecht een pilot voor bovenregionale samenwerking zorg in onderwijs, met als doel leerlingen in de regio snel de juiste hulp te bieden. Het op die manier versterken van de interprofessionele samenwerking sluit aan bij de ambities van Met Andere Ogen. Wat zijn de positieve effecten van deze pilot tot dusver? En welke lessen kunnen we eruit trekken? Projectleider Liesbeth Sturing: ‘Het belangrijkste dat we hebben geleerd is dat je lef moet hebben.

Sturing: ‘Vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Utrecht kwam twee jaar geleden het signaal dat de scholen voor het regelen van zorg in onderwijstijd met zoveel gemeenten moesten schakelen, dat het bijna niet meer te doen was. Gemeenten en samenwerkingsverbanden in de regio sloegen de handen ineen om onderzoek te doen naar hoe dit beter kon. Dat bleek al snel.’

Meer weten over de grootste winst, wat er nodig is om bovenregionale samenwerking te laten slagen en andere adviezen? Lees het hele interview met Liesbeth Sturing.