Lees nu deel 2 van het online magazine Iedereen doet mee

Hoe organiseer en financier je zorg in het onderwijs voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte? Ouders, scholen, jeugdhulpaanbieders, gemeenten en andere betrokkenen weten dat dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig is. De ministeries OCW en VWS komen daarom met speciale wetgeving om de organisatie en financiering te vereenvoudigen.

<meta charset="utf-8">Maar een wetswijziging is een langdurig traject. In de tussentijd organiseren het NJi, Sectorraad GO, VNG en VGN,  in samenwerking met DSP, Oberon en de zorgarrangeurs van Onderwijsconsulenten de zogeheten Oplossingenlabs. In deze bijeenkomsten kijken we naar wat er al wel mogelijk is binnen de huidige kaders. De opbrengsten verzamelen we in Iedereen doet mee: een online magazine over zorg in onderwijstijd.

Deel 2

Nieuw is deel 2 over inzicht: het verhaal achter de cijfers. Aan het woord komt Martine, moeder van Jurre, die het Angelman syndroom heeft. We besteden aandacht aan de meest recente beleidsontwikkelingen en aan de beleidssimulatie uit het onderzoek van DSP | Oberon. Ook lees je  hoe de Mytylschool Prins Johan Friso collectieve financiering heeft aangepakt.