Locatie
Spant Congrescentrum Bussum

Datum
wo 12 jun | 09:15 - 17:00 uur
Fysiek op locatie

Bouwen aan inclusiever onderwijs

Conferentie

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs houdt op woensdag 12 juni zijn jaarlijkse conferentie in het Spant! in Bussum. Een dag voor iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Het motto dit jaar is ‘Bouwen aan inclusiever onderwijs’.

Samen met de samenwerkingspartners uit het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten heeft het platform weer een gevarieerd programma samengesteld met aandacht voor:

  • de laatste informatie over het overheidsbeleid in Nederland op het gebied van inclusief onderwijs
  • nieuwe good practices en leerervaringen van inclusieve scholen in Nederland
  • goede ondersteuning en passende professionalisering voor inclusiever onderwijs
  • de rol van het gespecialiseerd onderwijs en samenwerking met reguliere scholen
  • bruikbare inzichten en leerervaringen uit het buitenland
  • inclusieve onderwijshuisvesting (nieuwbouw en renovatie)
  • bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten
Kennis, inspiratie en praktijkvoorbeelden

Na de (creatieve) opening met een korte video zien we uit naar de bijdrage van de nieuwe minister voor Onderwijs (uitgenodigd), gevolgd door een panelgesprek met enkele van de samenwerkingspartners. Het gesprek richt op de actualiteit en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio. Daarna volgen drie rondes met ruim 30 zeer gevarieerde sessies.
Kortom, dé conferentie om inspiratie op te doen en ervaringen te delen.

Lees op www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie welke sessies worden aangeboden en meld je aan. De afgelopen jaren was de belangstelling groot. Wees er daarom op tijd bij.


Locatie

Fysiek

Spant Congrescentrum Bussum

Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Route



Organisatie

Platform Naar Inclusiever Onderwijs

Deelname

Maximaal aantal deelnemers:
Onbeperkt



Dit evenement is gesloten. Je kunt je niet meer aanmelden.