Verslag ‘Versterken van de pedagogische basis Landsdeel Zuid’

Het 'versterken van de pedagogische basis'. Hoe doe je dat? In een reeks van vier webinars delen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp hun domeinoverstijgende aanpak en interprofessionele samenwerking. Het eerste webinar was gericht op Landsdeel Zuid en vond plaats op 13 mei 2024 onder leiding van Raymond Clement, bestuurder van de MIK & PIW Groep voor sociaal werk en kinderopvang. Hij gidste ons langs drie blokken waarin achtereenvolgens het perspectief van de wetenschap, de praktijk en het bestuur werd uitgediept. Lees het hele verslag en bekijk de videoregistratie.

Klaas Koelewijn, directeur van samenwerkingsverband PO De Kempen, geeft in een videobijdrage de aftrap met en definitie van de 'pedagogische basis': ‘Alles in de sociale context om ons heen dat te maken heeft met het opgroeien, het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.’ Hij signaleert dat we in de loop van de jaren 'problemen' steeds individualistischer zijn gaan oplossen, gericht op het vaststellen van 'stoornissen' die behandeld kunnen worden. Het is beter (voor het kind, de ouder én de professional) om je te richten op de context waarin het kind tot ontwikkeling komt. Daarvoor moeten we anders organiseren en samenwerken: meer wijkgericht, meer in groepsverband, meer collectief gefinancierd; en we moeten anders opleiden: van medisch denken naar het model van positieve gezondheid, en binnen het onderwijs een verschuiving van een focus op de (leer)resultaten van de individuele leerling naar het groepsklimaat. Bestuurders zouden tijd en ruimte moeten geven aan de professionals om deze omslag met elkaar mogelijk te maken. 'Vertragen om te versnellen', noemt Klaas Koelewijn dat.

De wetenschap: professionele samenwerking leidt tot steviger pedagogische basis

Hélène Leenders (associate lector) en Mariette Haasen (docent/onderzoeker) doen bij Fontys Hogescholen onderzoek naar jeugdhulpverlening in de school. Duidelijk is dat waar de domeinen (of contexten) van thuis, school en hulpverlening goed samenwerken, er een duidelijk positief effect is op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Wat soms nog niet goed gaat, is de samenwerking met ouders. Zij voelen zich vaak onvoldoende gehoord en gezien. Dat komt doordat leerkrachten soms nog teveel zijn gericht op individuele 'problemen' van (en met) leerlingen, en het systeem waarin zij werken nog te weinig gericht is op inclusie en preventie. Dat lukt alleen als je met elkaar werkt aan groepsgerichte, preventieve interventies.

Lees hier het hele verslag.

Meld je aan voor een van de andere webinars

Dit webinar was de eerste in een reeks van vier. Op 20 en 26 juni zijn er nog 2 webinars Versterken van de pedagogische basis. Kijk in onze agenda voor Landsdeel Noord en Landsdeel West en meld je nog snel aan.