Bijeenkomst Samen Interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs

Op 26 september van 9.30 uur tot 13.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een bijeenkomst over ‘Samen interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs’. Deze bijeenkomst bouwt voort op eerdere bijeenkomsten, zoals de februaribijeenkomst van het Steunpunt en onze Najaarsbijeenkomst in 2023. Tijdens de vervolgsessie in september verkennen we samen verder hoe interprofessioneel Samen Opleiden en werken kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

Op het programma staan bijdragen vanuit beleid, praktijk en onderzoek, en de uitwisseling tussen deelnemers. Het ministerie van OCW geeft een toelichting op de Tweede Kamerbrief over de verbeteraanpak passend onderwijs, specifiek maatregel 17: Leraren beter voorbereiden. Daarnaast bespreken we het beleidskader ‘Met elkaar voor alle kinderen en jongeren werken aan een inclusieve leeromgeving’ en de implicaties hiervan voor de toerusting van leraren.

Ga naar de agenda voor meer informatie en om je aan te melden.