Terugblik webinar Jeugdhulp in School

Loading video..

Op 14 december jl. vond het webinar Jeugdhulp in school plaats door het Steunpunt Passend Onderwijs met als thema ‘instroom van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het primair onderwijs’. Er is onder andere gesproken over de manier waarop onderwijs en gespecialiseerde opvang elkaar vinden tijdens deze overstap. Wat is de aanleiding geweest voor een andere manier van samenwerken? Welke oplossingen heeft men gevonden voor ervaren knelpunten? Een terugblik.

Het eerste deel werd gepresenteerd door Cora Mastwijk en Sonja Sandbergen van het Waarborgfonds& Kenniscentrum Kinderopvang. De landelijke ontwikkelingen naar een inclusieve samenleving, de toename van initiatieven voor samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg en het groeiende aantal kinderen met extra zorgbehoefte in de reguliere opvang kwamen daarin terug.

In het tweede deel heeft Ellis Swagerman van IKC De Fontein in Den Helder ons verteld hoe zij in Den Helder een pilot zijn gestart met een peuter-kleuterklas. Dit aanbod is er voor peuters vanuit kinderopvang, de jongste kleuters van de school en peuters/kleuters vanuit een Medisch KinderDagopvang (MKD of centrum voor daghulp). Hierbij wordt de peuter-kleuterklas gezien als een instroomgroep die leerlingen de kans geeft om te landen in het regulier onderwijs. Daarnaast heeft dit IKC ook twee SNS-klassen met kinderen met een leerontzegging.

De webinar is in zijn geheel terug te kijken boven dit artikel. Voor de presentatie en andere relevante informatie kun je kijken op de website.