28 november 2023

Energieke Met Andere Ogen Doen-Dag prikkelt alle zintuigen

Ruim 250 professionals uit de wereld van onderwijs, jeugdhulp, zorg en kinderopvang kwamen op vrijdag 24 november samen in Fort Voordorp in het Utrechtse Groenekan voor de Met Andere Ogen Doen-Dag. Het thema dit jaar was ‘Samen impact maken in jouw regio’. Deelnemers wilden geïnspireerd raken, gevoed worden, aan het denken worden gezet en elkaar beter leren kennen. Alle onderdelen van het programma van de keynotespeakers, tot werksessies sloten goed op elkaar aan en de energie spatte ervan af.

Fort Voordorp was voor de gelegenheid aangekleed in de Met Andere Ogen stijl met prikkelende uitspraken als ‘Impact maken doe je door samen over grenzen heen te denken’. In de hal stond een speciale OOG-st bus, gemaakt door thuiszittende leerlingen van thuiszittersinitiatief van A.A.I centrum De Klimop. In de bus konden deelnemers hun OOG-st kaart kwijt met hun ideeën en inzichten over wat ze die dag met andere ogen hadden opgehaald.

Apen

De zaal vol enthousiaste professionals luisterden naar keynotes van gedragsbioloog Patrick van Veen, die liet zien hoe apen leren van elkaar en - als het om lekker eten gaat - heel snel weten samen te werken en hoe co-existentie verschilt van coöperatief samenwerken. En van orthopedagoog, onderwijskundige en onderwijsadviseur Mirella van Minderhout, die de zaal boten liet tekenen. Ze confronteerde ons met hoe beperkt we eigenlijk luisteren en wees ons op de beleidstaal (‘we gaan inclusiever werken’) waar we al te gauw in verstrikt raken, maar die niets wezenlijks verandert aan de praktijk. Ze wist iedereen aan het denken te krijgen over waar ieders eigen impact kan zijn en welke stap je kan zetten binnen je eigen cirkel van invloed.

Werksessies

Hoe je de praktijk kunt veranderen was ook te horen in de elf werksessies waarvan je er twee kon kiezen. Er was muziek (van Kasper Nova), er was spoken word (van Miquel Pocorni) en een onovertroffen moderatie van de hele dag door Minchenu Maduro. We sloten af met de onvergetelijke Met-Andere-Ogen-Doen-Dag-netwerkborrel. Verslag van de dag, presentatie en alle mooie input in de ‘OOGstbus’ volgen later in december via onze nieuwsbrief.