26 november 2023

Toolkit helpt samenwerking ouders en school

Een goede samenwerking tussen ouders, school en andere jeugdprofessionals bevordert de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe krijg je zo'n samenwerking echt voor elkaar? Tijdens de MAO Doen-Dag op 24 november presenteerde Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut de digitale toolkit 'Sámen voor het kind'. Een praktisch hulpmiddel voor professionals en ouders om met elkaar een bijeenkomst te organiseren waarin de samenwerking centraal staat.

Belangrijk uitgangspunt bij de toolkit is dat zowel ouders als professionals het initiatief kunnen nemen om zo’n bijeenkomst te organiseren. De verschillende onderdelen in de toolkit helpen daarbij.

Investeren in de relatie

Ellen Donkers: 'Het gaat echt om stilstaan bij de samenwerking en investeren in de relatie. Ouders en professionals op school gaan vaak pas in gesprek als er iets fout gaat. Die gesprekken lopen vaak niet goed omdat er geen gezamenlijke basis is gelegd van waaruit je de gesprekken voert. Daar hopen we met de toolkit handvatten voor te bieden.'

Een open gesprek kan het startpunt zijn voor een waardevolle samenwerking. Als ouders en professionals met elkaar praten, kunnen zij wensen en verwachtingen duidelijk maken. En begrijpen ze elkaars belangen en standpunten beter. Op die betere samenwerking kunnen ze terugvallen als het minder goed gaat met een kind op school en er bijvoorbeeld hulp nodig is.

Drie onderdelen

De toolkit bestaat uit drie onderdelen:

  • De onderwerpen waarover je met elkaar in gesprek kunt gaan;
  • Een stappenplan om een bijeenkomst te organiseren;
  • Werkvormen voor tijdens de bijeenkomst.

De toolkit is geschikt voor bijeenkomsten online en op locatie en is tot stand gekomen in samenwerking met Ouders & Onderwijs en oudervereniging Balans.

Naar de toolkit: Sámen voor het kind | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)