Stilstaan bij je eigen manier van werken

Tijdens de intervisiebijeenkomst van Met Andere Ogen en NJi op 10 oktober stond één van de vraagstukken van de deelnemers centraal. Hoe kan ik mijn rol goed pakken, op zo’n manier dat het wat oplevert voor ouders en kinderen? Aan de hand van deze vraag stonden de deelnemers stil bij hun eigen manier van werken en kregen ze inzicht in hun handelen.

De casusinbrenger kreeg concrete handvatten voor het ingediende vraagstuk.

  • Maak alle professionals verantwoordelijk voor het proces.

  • Waardeer wat afgelopen periode heeft opgeleverd, maak nog helderder wat het doel is van de samenwerking en wat het oplevert voor de kinderen en ouders. 

  • Heb oog voor of alle partijen een gelijkwaardige positie en stem in de samenwerking hebben en investeer extra om dit bijvoorbeeld te waarborgen voor ouders.

Reactie

De bijeenkomst werd als zeer waardevol ervaren. Een greep uit de reacties:

‘Fijn om op een open manier deze dingen te delen, juist met een diverse groep uit het hele land met verschillende achtergronden. Vult elkaar mooi aan.’

‘Heel fijn om elkaar zo te ontmoeten en gebruik te maken van elkaars expertise. Weten wat speelt, wat er gebeurt bij een ieder, helpt mij weer scherp te zijn op eigen activiteiten. Zeker fijn om dit vaker te doen.’

‘Goed om eens te horen wat er speelt in andere regio's en organisaties. Denk dat een vervolg waardevol is, wellicht ook eens in een andere samenstelling. Er schieten mij nu al namen van collega's te binnen die ik een dergelijke bijeenkomst ook gun.’

Ook deelnemen aan een intervisiebijeenkomst?

Werk jij als bestuurder of beleidsmaker/-adviseur in jouw regio aan de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp? En kom je specifieke uitdagingen tegen in de samenwerking waarover je in een kleine setting wil uitwisselen met collega beleidsmakers/-adviseurs en bestuurders? Maak dan je interesse kenbaar voor een volgende intervisiebijeenkomst via metandereogen@vng.nl