Maak kennis met onze Verbinders

Binnen Met Andere Ogen vormen onze verbinders de lijm van het netwerk. Voor een goede samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang is verbinding tussen die domeinen cruciaal. Sinds kort hebben we twee Verbinders aan ons team mogen toevoegen: Paulien Rutgers en Shirley Fransman. Wat beweegt hen om Verbinder te worden en wat hopen ze te bereiken?

Onze verbinders faciliteren en ondersteunen die samenwerking in hun regio: ze analyseren waar de ontwikkelpunten liggen en brengen daarin de juiste partijen bij elkaar. Want alleen door kennis en ervaring uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen we als netwerk de praktijk optimaal ondersteunen.

Iedereen wil eigenlijk hetzelfde voor kinderen

Paulien Rutgers directeur en eigenaar van A.A.I. centrum De Klimop, Jeugdhulpverlener met assistentie van dieren en Verbinder bij Met Andere Ogen. ‘In de regio West-Brabant West en West-Brabant Oost zie ik het als de grootste uitdaging om de juiste personen met elkaar in gesprek te krijgen en hen te leren dezelfde taal te spreken. Binnen de domeinen zorg en onderwijs ligt de focus erg op het eigen kader. Maar ik zie dat binnen die domeinen iedereen eigenlijk hetzelfde wil voor kinderen: gezond van lichaam en geest opgroeien op een passende (onderwijs)plek. Als ik die gezamenlijke wens boven tafel kan krijgen, dan kunnen we een heel ander gesprek voeren, namelijk: wat kunnen beide domeinen bieden om deze wens werkelijkheid te laten worden?’

Out of the box

Als verbinder hoopt Paulien the best of both worlds naar boven te halen, zodat partijen inzien hoe ze van elkaars kennis en ervaring kunnen leren en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. ‘Zo werken we effectiever samen en denken we samen gemakkelijker out-of-the-box. Dit begint al bij de juiste mensen met elkaar in contact brengen. Ik heb al voor mijn ogen zien gebeuren hoe daarvan de vruchten zijn geplukt.’

Verschillende eilandjes 

Shirley Fransman is procesbegeleider en projectmanager in het Sociaal Domein en Verbinder van met Andere Ogen. ‘Ik zie de verschillende domeinen, zoals jeugdhulp, onderwijs, zorg en de kinderopvang nog te vaak als verschillende eilandjes langs elkaar heen werken. Ik zie het als een uitdaging om bruggen te bouwen tussen deze verschillende eilanden. De professionals vanuit deze verschillende domeinen hebben veelal hetzelfde doel voor ogen, namelijk het welbevinden van kinderen en het gezin vergroten. Er is dus een gezamenlijk doel en we hebben elkaar hard nodig om dit doel te bereiken. Ik zie het als een kans om als bruggenbouwer en kartrekker bij te dragen aan het uitwisselen van onderlinge kennis en expertise en het versterken van die onderlinge samenwerking.’

Samenwerking een boost geven

‘Ik ben van nature een verbinder’, zegt Fransman. ‘Ik zie overal kansen om samen te werken, initiatieven te starten en mensen bij elkaar te brengen. Het geeft mij energie wanneer ik mensen aan elkaar kan verbinden van wie ik denk dat zij wat aan elkaar kunnen hebben. In deze rol kan ik de mogelijkheid creëren om van én met elkaar te leren, elkaar te inspireren en goede voorbeelden te delen. Ik geloof dat de rol van verbinder echt verschil kan maken om mensen uit verschillende werkgebieden met elkaar in contact te brengen en de onderlinge samenwerking een boost te geven.’

Lees hier het hele interview met onze nieuwe Verbinders. Wil je in contact komen met Shirley of Paulien, mail dan naar metandereogen@vng.nl