Maaike Zunderdorp over bouwen aan een krachtige regionale samenwerking

Op 24 november organiseren we de Met Andere Ogen Doen-Dag 2023 met als thema ‘Samen impact maken in jouw regio’. In iedere nieuwsupdate vertelt een van de sprekers/begeleiders over hun input voor die dag. Dit keer: Maaike Zunderdorp van Werksessie 5: Bouwen aan een krachtige regionale samenwerking #hoe dan? In deze werksessie staan we stil bij kenmerken van een krachtige samenwerking, bijbehorende valkuilen en hoe je de samenwerking concreet kan bevorderen.

Maaike Zunderdorp houdt zich al 16 jaar bezig met complexe samenwerkingsvraagstukken, procesontwerp en alliantiemanagement. De laatste 8 jaar vanuit bureau Zunderdorp Beleidsadvies & Management, waar ze mede-directeur en partner van is. Daarnaast is ze kerndocent van de opleiding Regie in Ketens en Netwerken van de Erasmus Universiteit, over hoe effectief samen te werken zonder hiërarchische macht.   

Start van het netwerk

‘Hoe kunnen we de aansluiting tussen onderwijs-kinderopvang-jeugdhulp verbeteren zodat kinderen in hun eigen leefomgeving zich optimaal kunnen ontwikkelen? En hoe kan de regionale samenwerking die hiervoor nodig is worden versneld en bestendigd? Met die vragen gingen René Peeters en ik in 2018 het land in. Hij als kwartiermaker, ik als adviseur en penvoerder, beide goed ingevoerd in en gepassioneerd door het onderwerp. Met de opbrengst uit meer dan 60 gesprekken en verschillende sessies is het rapport Mét Andere Ogen verschenen en het netwerk gestart.’

‘Al bij het begin was duidelijk: dit is complex, vraagt om betrokkenheid van vele partijen, raakt vele belangen en diepe emoties en gaat alleen lukken als regio’s en hun partners zelf aan zet zijn. Netwerksamenwerking dus, met ruimte voor eigen regie, maar wel verbonden in een groter en lerend geheel en mét ouders en jongeren om wie het gaat. Het wiel moet overal wèl opnieuw uitgevonden worden, want geen regio is gelijk. Ervaringen en voorbeelden uit andere regio’s helpen daarbij. Dat is ook de meerwaarde van dit netwerk: elkaar inspireren, elkaar kennen en elkaar verder helpen.’

Regionale netwerksamenwerking

De afgelopen jaren heeft Maaike Zunderdorp verschillende regio’s geholpen met het uitwerken van hun regionale netwerksamenwerking. ‘Welke lessen zijn daaruit te halen? Met veel plezier begeleid ik op de Doen-dag een werksessie over krachtige regionale samenwerking. Ik ga hierin het gesprek aan over effectieve samenwerking en wat daarvoor nodig is, welke dynamiek samenwerking brengt en hoe je daar mee om kunt gaan. Ik hoop op een boeiende uitwisseling in de groep, met als resultaat concreet handelingsperspectief en inspiratie. Ik verwacht op de Doen dag veel bevlogenheid, bekende gezichten, nieuwe contacten en frisse ideeën.Tot dan?’

Maaike Zunderdorp 

Directeur/partner en senior adviseur Zunderdorp Beleidsadvies en Management
Kerndocent leergang Regie in Ketens en Netwerken van de Erasmus Universiteit (ESSB)
www.zunderdorp.nl | Maaike Zunderdorp | LinkedIn | Leergang Regie in Ketens en Netwerken- Erasmus Universiteit

Meld je aan voor de Doen-Dag op 24 november!

Heb je je nog niet aangemeld voor de Doen-Dag op 24 november? Doe dit dan gauw door je hier te registreren.