Bouw

Als partner van MAO bouw je mee aan het netwerk en leer je samen met andere partners door mee te doen aan Communities of Practice, fieldlabs en masterclasses die MAO organiseert.

Communities of Practice

Communities of Practice (CoP) bestaan uit professionals en ervaringsdeskundigen die hun kennis en ervaringen binnen een bepaald thema of vakgebied met elkaar delen. Met elkaar leren ze beter met de problemen en uitdagingen in de praktijk om te gaan. Zo hebben we al CoP’s georganiseerd over preventie, onderwijszorgarrangementen, interprofessionele samenwerking, monitoring en langdurig bindende afspraken. Deelnemers aan de CoP’s geven zelf richting aan het programma en worden begeleid door onder andere het NJi. Benieuwd naar de opbrengsten van eerdere CoP’s? Lees dan de verslagen en stukken op deze pagina

Fieldlabs

Fieldlabs zijn omgevingen waarin partners met elkaar oplossingen voor dilemma’s en knelpunten bedenken en ontwikkelen, en deze meetbaar maken en testen. Ook leren partners hoe ze deze oplossingen kunnen implementeren en toepassen. 

Masterclasses

Masterclasses zijn bijeenkomsten waar experts en wetenschappers uit verschillende vakgebieden partners voorzien van bruikbare kennis en werkzame interventies. 

Ook deelnemen aan een CoP, fieldlab of masterclass? Meld je dan aan via de agenda.